Liselotte Knagaard
Formand

Medlem siden 04.02.2016 Opgaver: Kontakt til myndigheder, DGI, Dansk Svømmeunion, Medlemskontakt/ kommunikation, dagsorden & mødeindkaldelse til bestyrelsesmøder

Anders Andersen
Næstformand

Medlem siden 14.03.2017 Opgaver: Materialeindkøb, kontakt til skolen, stævnelogistik, halbooking, deltagelse i HB-møder

Erling Egeskov Pedersen
Kasserer

Medlem siden 19.08.1982 Opgaver: Børneattester, tjek af foreningens E-boks, regnskaber, bogføring, koordinere løn & timer, koordinere børnefødselsdag

Tina Lykke Kristensen
Bestyrelsesmedlem

Medlem siden Marts 2022 Opgaver: Referent, øvrige ad hoc opgaver, kommunikation på klubbens Facebook side

Sarah Hvistendal Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Medlem siden Marts 2022 Opgaver: Sponsor/tøjaftaler (herunder genbestilling af tøj til bestyrelse og swimteam

Marianne Klostergaard
Bestyrelsesmedlem

Medlem siden Marts 2022 Opgaver: Conventus, oprettelse af hold, billetter, hjemmeside, reservation af lokaler til møder

Ann-Lisbeth Høgh
Bestyrelsesmedlem

Medlem siden marts 2023 Opgaver: Tilmelding til kurser(officials), livredderprøver

Frederik Bielefeldt
Bestyrelsesmedlem

Medlem siden marts 2023 Opgaver: Holdplan, trænerkontakt inkl. swim team, tilmelding til kurser(trænere)