Liselotte Knagaard
Formand

Medlem siden 04.02.2016 Opgaver: Kontakt til myndigheder, DGI, Børneattester, Tjek af foreningens E-boks, Holdplan, hovedbestyrelsen, Kommunikation herunder trænerkontakt og medlemskontakt.

Anders Andersen
Næstformand

Medlem siden 14.03.2017 Opgaver: Kontakt til skolen, Holdplan, Hovedbestyrelsen, Events, Stævnelogistik, Kontaktperson mandag, Ad hoc materiale indkøb, Hal booking

Erling Egeskov Pedersen
Kasserer

Medlem siden 19.08.1982 Opgaver: Diverse regnskaber og lønafregning, Kontakt til hallen, Indkøb af materiale, Vedligeholdelse af beholdning af svømmeudstyr, Booking af lokale til bestyrelsesmøder.

René Christensen
Bestyrelsesmedlem

Medlem siden 07.03.2019 Opgaver: Conventus – oprettelse af hold, lave billetter mv., Hjemmeside, Kontaktperson onsdag, Sponsorer.

Tina Lykke Kristensen
Bestyrelsesmedlem

Medlem siden Marts 2022 Opgaver: Referent, øvrige ad hoc opgaver, dagsorden og mødeindkaldelse til bestyrelsesmøder, stævnelogistik

Sarah Hvistendal Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Medlem siden Marts 2022 Opgaver: Sponsorer og tøjaftaler

Marianne Klostergaard
Bestyrelsesmedlem

Medlem siden Marts 2022 Opgaver: Conventus, Solbjerg NU