Holdbeskrivelser

 

 

Forældre/barn for børn i aldersgruppen 3 – 5 år ledsaget af en forælder/voksen

Holdet er målrettet børn fra ca. 3 til 5 år sammen med en forælder/voksen. Holdet er et lege- og
plaskehold og forberedelse til ”Plask og Leg”-holdet.
Forælderen er med i vandet som aktiv hjælper for barnet. Der laves forskellige øvelser og lege i
vandet.
Som udgangspunkt bruges der ikke hjælpemidler, da det er forælderen der holder og støtter barnet.
Gennem øvelser og leg vænnes barnet til vandet og prøver med hjælp at flyde og komme fremad på
maven.

Barnet skal have lyst til og mod på at komme i vandet.

Én gang om ugen i en halv time i hele bassinet.

Plask og Leg for børn i aldersgruppen 4 – 7 år

Holdet er målrettet børn i alderen fra ca. 4 til 7 år hvor barnet for første gang deltager i
svømmeundervisning uden sine forældre.
Undervisningen har i starten til formål at skabe den fornødne tryghed, således at børnene selv kan
komme i vandet samt agere i vandet på egen hånd. Derudover lærer børnene at puste under vand
med næse og mund og forsøger sig med at kunne flyde både på maven og på ryggen.
Børnene lærer at skabe fremdrift med arme og ben på ryg og mave. Børnene prøver også kræfter
med at tage afsæt fra kanten i vandet, samt med spring i vandet på fødderne og at føle sig trygge i
vandet uden vinger (men fortsat med bæltet).
Formålet med holdet er at skabe den tryghed og de rammer, der skal til for at give de yngste børn i
svømmeskolen et indledende kendskab til svømmeundervisningen og gøre dem klar til ”Begynder”-
holdet.
Udover en træner er der knyttet hjælpetrænere til holdet. Hjælpetrænerne er som udgangspunkt i
vandet for at skabe tryghed og optimere den enkelte svømmers læring.

Plask og Leg er for børn, der gerne vil lære at klare sig i vandet alene og dermed tage det første skridt
i forhold til at lære at svømme.

Én gang om ugen i en halv time - som udgangspunkt i den lave ende af bassinet.


Begyndere for børn i aldersgruppen 6 – 8 år

Holdet er målrettet børn fra ca. 6 til 8 år, hvor der undervises med udgangspunkt i de fire elementer:
Balance, Bevægelse, Elementskifte og Vejrtrækning.
På dette hold introduceres begreberne ”crawl” og ”rygcrawl” til børnene, og de får en bredere
forståelse for forskellige bevægelser, man kan lave i vand, såsom ”havfruesvømning”, kolbøtter, små
aktiviteter under vand og meget mere.
Indlæring sker via leg og sprog i børnehøjde med trænere & hjælpetrænere, der arbejder sammen.
Børnene tilbydes hjælpemidler efter behov, men der bliver arbejdet hen imod, at de kan svømme
uden.
Dykker/svømmebriller anbefales kraftigt! Hjælpetrænerne er i vandet for at hjælpe børnene og gøre
dem trygge.

Barnet kan komme i vandet og agere i vandet på egen hånd. Barnet kan flyde og skabe fremdrift med
arme og ben på mave og ryg og hoppe i vandet fra kanten. Barnet kan klare sig med bælte og uden
vinger (se holdbeskrivelsen for ”Plask og Leg”-holdet).

Én gang om ugen i en halv time i såvel den lave som dybe ende af bassinet.

1. Hele hovedet under vand, gerne både med og uden svømmebriller
2. Komme i vandet på forskellige måder
3. Være i stand til at lave små aktiviteter/lege med hovedet under vand
4. Holde balancen i bevægelsen (f.eks. kontrolleret SL-position efter afsæt under vand)
5. Springe i fra forskellige højder
6. Vise kendskab til modstandskraften i vanden
7. Kolbøtter i vand
8. Sammensætte arme og ben (crawl og rygcrawl)*
9. Blive mere komfortabel uden bælte
10. Kendskab til havfrueben

 


Let øvede for børn i aldersgruppen 7 – 10 år

Holdet er målrettet børn fra ca. 7 til 10 år. Der undervises med udgangspunkt i de fire grundlæggende færdigheder: Balance, Bevægelse, Elementskift og Vejrtrækning samt
videreudvikling af stilarter, børnene allerede kender samt introduktion af nye stilarter. På dette hold bevæger svømmerne sig ud i en mere målrettet indlæring af ”crawl” og ”rygcrawl”.
Herudover stiftes bekendtskab med 2 nye stilarter nemlig butterfly (havfruesvømning) og bryst. Herudover bliver svømmerne udfordret med nye måder at agere og bevæge sig i vand. Her lærer de at lave vendinger, avancerede spring, hovedspring, at kunne kontrollere vejrtrækning under dyk,
livredning og meget mere.  Indlæring sker via leg og sprog i børnehøjde med trænere & hjælpetrænere, der arbejder tæt
sammen, både i vand og på land, klar til at støtte jeres børn. På dette stadie skal børnene helst kunne svømme UDEN hjælpemidler, man kan dog altid henvende
sig til en træner hvis der er et særligt behov.
Svømmebriller anbefales kraftigt! Dog lærer barnet også at føle sig tryg både i og under vandet uden brug af svømmebriller.

Svømmeren skal som udgangspunkt have gået på holdet ”Begynder” for at kunne komme på ”Let
øvede”, skiftet sker efter aftale med trænerne. Svømmeren skal kunne svømme crawl og rygcrawl,
dog ikke med ”perfekte” armtag eller vejrtrækning hvert 3. armtag. Derudover skal svømmeren
kunne svømme uden hjælpemidler, kunne agere under vand samt kunne springe uden problemer fra
kant og skammel på forskellige måder.

Én gang om ugen i 45 minutter i hele bassinet.


1. Hovedspring fra kant (Elementskift)
2. Forståelse for vandmodstand
3. Kombinere forskellige arm- og benbevægelser (Streamline)
4. Svømme 100 m uden brug af hjælpemidler og pause
5. Lave rotationsbevægelse sammensat med crawl- eller ryg-ben
6. Hente et objekt på bunden i den dybe ende (gerne uden svømmebriller)
7. Lave en kolbøtte med afsæt (vendinger)
8. Svømme brystben med plade
9. Svømme en bane med butterfly-ben og plade
10. Beherske vejrtrækning gennem mund / næse
11. Svømme 50 m crawl / ryg
12. Begynde at stifte bekendtskab med livredning

 

Øvede for børn i aldersgruppen 8 - 12 år 

Holdet ”Øvede” er niveauet over holdet ”Let Øvede” og målrettet børn fra ca. 8 til 12 år. Svømmeundervisningen er udvidet med én
ekstra træning i ugen, og svømmerne får derved mulighed for at udbygge og finpudse deres færdigheder yderligere inden for crawl og
rygcrawl. Der vil i undervisningen også blive lagt større vægt på brystsvømning som sammensat stilart med specielt fokus på koordinering
mellem arme og ben. Svømmerne introduceres ligeledes for butterfly som den fjerde stilart.
Udover svømmekundskaberne undervises svømmerne ligeledes i basal livredning. Holdet fungerer som en klargøring til
konkurrenceholdet (”Swimteam”) eller alternativt som en overgang til svømmeskolens motionsdel (”Spækhuggere”), hvorfor der også
undervises i kolbøttevendinger samt startspring. Udover en træner er der knyttet en hjælpetræner til holdet for at optimere den
enkelte svømmers læring.

Holdet ”Øvede” er 4. niveau i svømmeskolen i
Solbjerg IF Svømning.
”Øvede” er for børn, der har færdigheder
svarende til størstedelen af sæsonmålene for
”Let Øvede” og som har lyst til at svømme to
gange i ugen. Børnene kan klare sig uden
hjælpemidler.

To gange om ugen i 45 minutter i hele bassinet.


1. Hovedspring fra kant (Elementskift)
2. Forståelse for vandmodstand
3. Kombinere forskellige arm- og benbevægelser (Streamline)
4. Svømme 100 m uden brug af hjælpemidler og pause
5. Lave rotationsbevægelse sammensat med crawl- eller ryg-ben
6. Hente et objekt på bunden i den dybe ende (gerne uden svømmebriller)
7. Lave en kolbøtte med afsæt (vendinger)
8. Svømme brystben med plade
9. Svømme en bane med butterfly-ben og plade
10. Beherske vejrtrækning gennem mund / næse
11. Svømme 50 m crawl / ryg
12. Begynde at stifte bekendtskab med livredning

 

Piratfisk for børn i 2. – 4. klasse 

 

Swimteam for børn og unge fra ca. 10 år 

”Swimteam” er Solbjergs IF Svømnings konkurrencehold for svømmere fra ca. 10 år. Oprykning til konkurrenceholdet fra holdet
”Øvede” sker efter aftale med trænerne. På Swimteam lægges der vægt på udviklingen af de tekniske færdigheder, samt fart med henblik
på konkurrencer. Hertil er der 1 times landtræning om fredagen , hvor der er fokus på styrke og udholdenhed.
Det er på Swimteam, man kan udforske svømning som sportsgren og prøve kræfter med andre og sig selv. Fokus er primært det tekniske
i svømning samtidig med, at der udvikles en stærk klubånd.
Undervisning på Swimteam er dermed det sidste trin i svømmeskolen i Solbjerg IF Svømning. Svømmerne ses som rollemodeller for de fælles
værdier, Solbjerg IF Svømning står for: Fællesskab, Plads til alle, Målrettet træning og vigtigst af alt: Glæden ved svømning.

Swimteam træner som udgangspunkt 3 gange
ugentligt med mulighed for at tilkøbe 1- 2 ekstra træningspas

Vi deltager i minimum 4 stævner årligt i DGI-regi og et enkelt stævne i Dansk Svømmeunion.

For at kunne deltage i stævner er det nødvendigt med stor forældreopbakning til kørsel, holdleder- og officialopgaver mv.
Vi skal til hvert stævne stille med 3 officials, som er forældre, der som minimum har gennemført et tidtagerkursus på 4 timer (kurset betales af klubben).

 

Spækhuggere for børn og unge i 5. – 8. klasse (motion)

Holdet er målrettet børn i 5. til 9. klasse, som gerne vil svømme én gang om uge, men som ikke er interesseret i at deltage i stævner – holdet er et alternativ til Øvede og Swimteam.

Undervisningen har fokus på at udfordre kroppen på motorikken og at få svømmeren ud af sin komfortzone ved svære og sjove øvelser og lege. Ud over det så øges kendskabet med crawl og rygcrawl samt introduceres/genintroduceres stilarterne Fly(havfruesvømning) og brystsvømning. Mere avancerede øvelser som startspring, baglæns hovedspring og kolbøttevending er også noget svømmerne kommer til at prøve kræfter med.

Undervisning  og læring sker gennem en blanding af leg og decideret teknikundervisning, hvor man til sidst gerne skal mestre dét at kunne svømme genkendeligt crawl/rygcrawl

Svømmerne har gået til svømning nogle år, kan flyde, have hovedet under vandet i kortere perioder og kender lidt til svømmestilarterne. Svømmerne skal kunne klare sig uden hjælpemidler.

Én gang om ugen i 45 minutter i hele bassinet

 

Ungdomsholdet 

Holdet er målrettet unge mellem 16 og 25 år. Behersker du ikke alle 4 stilarter, så har du mulighed
for at lære det på ungdomsholdet. Vi tager udgangspunkt i dit nuværende niveau og bygger på. Det
vigtigste er, at du har lyst til at svømme!
Der er på ungdomsholdet også tid til andre aktiviteter såsom Crossfit og Aqua Jogging mv.
Svømmerne på ungdomsholdet kan udover den ugentlige fælles træning om onsdagen frit vælge at
træne sammen med Swimteam enten mandag eller fredag.
Svømmerne får i løbet af sæsonen mulighed for at deltage i DGI’s holdturneringsstævner sammen
med svømmere fra Swimteam, men holdet er ikke som sådan et konkurrencehold.

Holdet er for unge, som har lyst til at dyrke svømning som motion. Holdet er et tilbud til unge, som
ikke tidligere har svømmet i klub, såvel som unge, der har fulgt Solbjerg IF’s Svømnings
svømmeskole/motionshold for børn gennem flere år.

1 gang om ugen i 3/4 time.