Holdbeskrivelser

BØRNE OG UNGDOMSHOLD:
Vores Børne & ungdomshold er opdelt efter alder og kunnen. Gældende for alle børneholdene er, at børnene skal kunne klare sig alene i svømmehallen uden mor og far.

Det er en forudsætning på alle hold, at deltagerne vasker sig grundigt under bruserne inden adgang til svømmebassinet. Guldfisk, Sæler, Delfiner, Hajer, Swimteam & Ungdomshold undervises altid af uddannede trænere & hjælpe trænere. Vandtemperaturen er på ca. 27 grader.


Børnene skal kunne klare sig i svømmehallen uden deres forældre. De to første gange ved sæsonstart og derefter sidste gang i hver måned, er forældre velkommen på tilskuerpladserne, derudover henvises til caféen.

Guppy - 1 gang ugentligt

Holdet er målrettet børn fra ca. 5 år. Undervisningen vil være simple øvelser der vil gøre barnet i stand til selv at komme i, være i og komme op af bassinet. Det er samtidig en forberedelse til et guldfiskehold. Barnet skal kunne være i vandet uden hjælp fra en voksen

Imens barnet bliver undervist i den lave ende af bassinet, er der mulighed for at en voksen kan motionssvømme i den dybe del af bassinet. (Bemærk, at banelængde er kun 12,5m)

Guldfisk (begynderhold) – 1 gang ugentligt (mandag, tirsdag onsdag eller torsdag (se holdplan)

Holdet er målrettet børn i 0-1 klasse, som gerne vil lære at svømme. Børnene vænnes langsomt til vandet og lærer at flyde og komme fremad på mave og ryg og at få hovedet under vandet. Dette sker gennem forskellige lege, der tager udgangspunkt i de fire elementer i svømning: Balance, Bevægelse, Elementskifte og Vejrtrækning. Indlæring sker via leg og sprog i børnehøjde med trænere & hjælpetrænere, der arbejder sammen.

Børnene tilbydes hjælpemidler efter behov. Hjælpetrænerne er i vandet for at hjælpe børnene og gøre dem trygge. Der svømmes fortrinsvist i den lave ende af bassinet.

 

Sæler – 1 gang ugentligt (mandag, tirsdag onsdag eller torsdag ) (se holdplan)

Holdet er målrettet børn i 2-4 klasse. Der undervises med udgangspunkt i de fire elementer: Balance, Bevægelse, Elementskifte og Vejrtrækning. På dette hold introduceres begreberne ”crawl” og ”rygcrawl”, og man leger sig frem til at kunne skabe fremdrift i vand, ved egen hjælp. Indlæring sker via leg og sprog i børnehøjde med trænere & hjælpetrænere, der arbejder sammen.

Børnene tilbydes hjælpemidler efter behov. Hjælpetrænerne er i vandet for at hjælpe børnene og gøre dem trygge. Der svømmes både i den lave og den dybe ende af bassinet.

 

Spækhugger– (tirsdag eller torsdag)

Holdet er målrettet børn i 5-8 klasse, som gerne vil svømme én gang om ugen, men ikke er interesseret i at deltage i stævner. Svømmerne har gået til svømning nogle år, kan flyde, have hovedet under vandet og kender lidt til svømmestilarterne.

Undervisningen har fokus på crawl og rygcrawl. Undervejs introduceres stilarten ”brystsvømning” samt ”kolbøttevendingen” og ”startspring”. Undervisningen er stadig legende, og læringen sker gennem en blanding mellem leg og decideret teknikundervisning, hvor man til sidst gerne skulle kunne mestre dét at svømme genkendeligt crawl/rygcrawl.

Svømmerne skal kunne klare sig uden hjælpemidler. Udover en træner er der knyttet hjælpetrænere til holdet for at optimere den enkelte svømmers læring.

 

Delfin –  2 gange om ugen (tirsdag og torsdag)

Holdet er målrettet børn i 3 - 5 klasse, som gerne vil svømme to gange om ugen. Svømmerne har gået til svømning nogle år, kan flyde, have hovedet under vandet og kender lidt til svømmestilarterne.

Undervisningen har fokus på crawl og rygcrawl. Undervejs introduceres stilarten ”brystsvømning” samt ”kolbøttevendingen” og ”startspring”. Undervisningen er stadig legende, og læringen sker gennem en blanding mellem leg og decideret teknikundervisning, hvor man til sidst gerne skulle kunne mestre dét at svømme genkendeligt crawl/rygcrawl.

Svømmerne skal kunne klare sig uden hjælpemidler. Udover en træner er der knyttet hjælpetrænere til holdet for at optimere den enkeltes svømmers læring.

 

Hajer - 2 gange om ugen (tirsdag og torsdag)

Holdet er et ”talenthold” og målrettet børn i 4-7 klasse, som har gået til svømning i flere år og er fortrolige med crawl, rygcrawl og brystsvømning. Holdet træner to gange om ugen.

Her er de 4 svømme stilarter i fokus. Svømmerne får indblik i svømning som en sport og får i løbet af sæsonen mulighed for at deltage til DGI’s holdturneringsstævner med sine holdkammerater og svømmere fra Swimteam.

På Hajer er det glæden ved vand, der driver værket, samt muligheden for at have en masse svømmekammerater og det fællesskab, der medfølger. Dette hold giver også mulighed for at kunne aspirere til Swimteam, svømmeafdelingens konkurrencehold.

 

Swimteam Solbjerg – 3 gange om ugen (mandag, onsdag og fredag)

Swimteam er Solbjergs IF Svømnings konkurrencehold for svømmere fra 10 år. Oprykning til konkurrenceholdet fra Hajholdet sker efter aftale med trænerne. Swimteam træner 3 gange ugentligt med vægt på udviklingen af de tekniske færdigheder. Hertil er der 1 times landtræning om fredagen, - med fokus på smidighed/styrke og kardiologisk træning.

Det er på Swimteam, man kan udforske svømning som sportsgren og prøve kræfter med andre og sig selv.

Fokus er primært det tekniske i svømning samtidig med at der udvikles en stærk klubånd. Swimteams svømmere er dermed sidste ”trin” i Solbjerg svømmeafdeling og svømmerne ses derved også som rollemodeller for de fælles værdier Solbjerg IF Svømning står for:

Fællesskab, plads til alle, hårdt arbejde og vigtigst af alt: Glæden ved svømning.

Vi deltager i minimum 4 stævner årligt og forventer forældreopbakning til kørsel, holdleder- og officialopgaver mv. Vi skal til hvert stævne stille med 3 officials, hvor det kræves at man som minimum gennemfører et tidtagerkursus på 4 timer (kurset betales af klubben).

 

Swimteam morgensvømning 1 gang ugentligt (lørdag kl. 8.30- 9.30)

Svømmere tilmeldt Swimteam kan tilkøbe 1 ugentlig ekstra morgen træningspas.

 

Ungdomsholdet – 2 gange om ugen (onsdag + mandag eller fredag)

Holdet er målrettet unge mellem 15 og 20 år. Behersker du ikke alle 4 stilarter, så har du mulighed for at lære det på ungdomsholdet. Vi tager udgangspunkt i dit nuværende niveau og bygger på. Det vigtigste er, at du har lyst til at svømme!

Der er på ungdomsholdet også tid til og andre aktiviteter så som Crossfit og Aqua Jogging mv.

Svømmerne på ungdomsholdet kan udover den ugentlige fælles træning om onsdagen frit vælge at træne sammen med Swimteam enten mandag eller fredag eller vælge et PP hold (se holdplan)

Svømmerne får i løbet af sæsonen mulighed for at deltage i DGI’s holdturneringsstævner sammen med svømmere fra Swimteam, men holdet er ikke som sådan et konkurrencehold.

FAMILIEHOLD

 

Forælder/barn – 1 gang ugentligt (tirsdag eller torsdag)

Holdet er målrettet børn fra ca. 3 til- 5 år sammen med en forælder. Holdet er et lege- og plaske hold og forberedelse til et guldfiskehold.

Forælderen er med i vandet som aktiv hjælper for barnet. Der laves forskellige øvelser og lege i vandet. Som udgangspunkt bruges der ikke hjælpemidler, da det er forælderen der holder og støtter barnet. Gennem øvelser og leg vænnes barnet til vandet og prøver med hjælp at flyde og komme fremad på maven.

 

Familiesvømning – 1 gang ugentligt (fredag kl. 16-17)

Kvalitetstid for hele familien. Børn og voksne kan nyde hinandens selskab i en hyggelig atmosfære. På holdet er der rig mulighed for fri leg og fællesskab med klubbens legesager.

I svømmehallen findes der alle nødvendige hjælpemidler såsom bælter og svømmefødder. Kontingentet gælder for forældre + børn i husstanden.

 

Åben Svømmehal – 1 gang ugentligt (lørdag fra 14-16)

Svømmehallen er åben for alle med mulighed for både leg, motion og adgang til klubbens legesager.

Tilmelding fra gang til gang via booking på hjemmesiden eller MobilePay ved livredderen.

Pris for en familie, forældre + børn i husstanden kr. 60

Pris for 1 person kr. 30